בקשה להתייעצות עם מגדלים ויצואנים של תוצרת חקלאית טרייה ועדה מעורבת ישראל - מקסיקוhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/yetzumeksiko.aspxבקשה להתייעצות עם מגדלים ויצואנים של תוצרת חקלאית טרייה ועדה מעורבת ישראל - מקסיקו2/25/2020 10:00:00 PM
טיוטה- תמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת - 2020 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/open_erea_draft.aspxטיוטה- תמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת - 2020 2/24/2020 10:00:00 PM
אילו פרחים אהודים בקרב הישראלים? אילו זנים נמצאים בשוק? האם הצרכן הישראלי רומנטי?https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/Valentine_Day.aspxאילו פרחים אהודים בקרב הישראלים? אילו זנים נמצאים בשוק? האם הצרכן הישראלי רומנטי?2/12/2020 10:00:00 PM

 

 

תמיכות
כלים שימושיים לציבור
מחירים בפיקוח
סקר מחירים סיטוניים (יומי)
רישיונות כריתה והעתקה
אתר המפות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר
איתור מחוזות לפי ישובים
גרעיני משימה
מטאורולוגיה חקלאית